Editorial Claret, llibreria religiosa

Editorial Claret, SLU és una institució cultural creada pels Missioners Claretians amb la voluntat de servir l’Església i la cultura, i més particularment l’Església i la cultura catalanes.

Amb aquesta Editorial, que forma part d’un grup d’editorials amb seu a diversos països i continents (Claretian Publishers International), els Missioners Claretians se senten hereus i continuadors de l’esperit amb què sant Antoni M. Claret –a mitjan segle XIX (1847)– fundà a Barcelona la seva «Llibreria Religiosa».

Des de l’any 1926 l’Editorial manté una activitat constant, tot i que inicialment la seva denominació va ser «Gràfiques Claret». Durant els anys del Concili Vaticà II (1961-1966) aquesta activitat –ja sota el nom d’Editorial Claret– esdevé més intensa i més regular. A principis dels anys setanta es va engegar un departament audiovisual i es va posar en marxa la Llibreria Claret, que en poc temps es va consolidar com un referent en el comerç del llibre a Barcelona i a Catalunya.

En l’actualitat Editorial Claret disposa d’un extens catàleg de llibre religiós i d’humanitats, i en els darrers anys ha fet una aposta pel llibre infantil. A més, Editorial Claret ofereix als autors i institucions que hi puguin estar interessats els seus serveis editorials i de producció audiovisual.