Descripció de la publicació

És un llibret mensual de 128 pàgines (160 quan s’escau la Setmana Santa).

  • La mida és reduïda, 14 x 12,5 cm, molt manejable i fàcil de dur amunt i avall.

La distribució del contingut és molt senzilla:

  • Les primeres pàgines presenten els textos ordinaris, comuns, de la Missa, propis del temps litúrgic.
  • Seguidament apareixen els textos de la litúrgia de cada dia. Els diumenges i solemnitats hi ha un text que introdueix la celebració i una pregària final; la resta de dies, al final dels textos els lectors hi poden trobar una reflexió suggerent per aprofundir i aplicar la Paraula de Déu escoltada o llegida. També es presenten, quan s’escau, els sants dels quals la litúrgia en celebra la festa o la memòria.
  • Les pàgines finals del llibre inclouen la secció «Posem al dia la nostra fe», que tracta temes concrets de formació de la fe. Quan l’espai ho permet, la secció «Veus d’Església» recull testimonis i reflexions de cristians d’avui o textos del magisteri.