A qui s'adreça

  • El grup més important d’usuaris de La Missa de cada dia el formen:
    • Els membres dels grups parroquials de reflexió bíblica o litúrgica.
    • Els membres de moviments eclesials.
    • Els cristians de totes les edats que desitgen tenir l’oportunitat de llegir i meditar diàriament la Paraula de Déu en sintonia amb tota l’Església, d’acord amb la proposta litúrgica de la «lectura contínua».
  • Són destinataris de La Missa de cada dia també tots els cristians que, tot i no poder participar diàriament de l’Eucaristia, volen alimentar-se regularment d ela Paraula de Déu.