Què és?

La Missa de cada dia és una publicació mensual que ofereix, per a cada dia de la setmana, tots els textos de la lectura contínua de la Paraula de Déu amb la resta dels textos litúrgics per a la celebració de l’Eucaristia.

  • La intenció de La Missa de cada dia no es limita a ser un missalet per a seguir la Missa (per bé que és molt útil per fer-ho) sinó que va molt més enllà.
  • Les introduccions, comentaris i pregàries que inclou La Missa de cada dia constitueixen una gran ajuda per a la comprensió de la Paraula de Déu.
  • La Missa de cada dia vol posar a l’abast de tots els cristians la lectura contínua de la Paraula de Déu per a cada dia de l’any, encara que no tinguin possibilitat de participar diàriament en la missa.