• Manual de català científic

    Carles Riera Fonts
    188 pàgines
    Introducció al llenguatge verbal de les ciències experimentals. S'hi exposen els temes de major interès de cara a un bon domini del llenguatge científic i tècnic de diverses especialitats, procurant sempre de facilitar una consulta àgil i ràpida.
    VEURE MÉS