• Dietrich Bonhoeffer: Conferències a la comuni

  Dietrich Bonhoeffer
  64 pàgines

  Tot just acabada la carrera de teologia, amb vint-i-dos anys però ja doctor, el jove Dietrich Bonhoeffer va ser destinat a Barcelona com a vicari en pràctiques a la parròquia alemanya. Les tres conferències aplegades en aquest llibret foren pronuncia

  VEURE MÉS
 • La Paraula del Senyor

  Benet XVI
  200 pàgines

  Del 5 al 26 d’octubre de 2008, bisbes d’arreu del món es van reunir en un Sínode per parlar sobre la Paraula de Déu en la vida i missió de l’Església. Ara el sant pare ha publicat l’exhortació apostòlica Verbum Domini, que dóna a conèixer les conclus

  VEURE MÉS
 • Evangeli de Mateu, vol. 2

  Francesc Riera Figueras
  162 pàgines

  La pluralitat que la globalització ha portat al nostre món d’avui ens obliga a repensar la fe des de perspectives no gens etnocèntriques, ni llatines, ni occidentals. És un repte semblant al que en el seu moment va afrontar la comunitat on s’escriu l

  VEURE MÉS
 • Pau de Tars

  Daniel Marguerat
  128 pàgines

  L’apòstol Pau és l’enfant terrible del cristianisme. Se l’acusa de tenir un esperit doctrinari, de ser un conservador aspre, antifeminista... ¿És cert que Pau va canviar la pura religió del cor enseny

  VEURE MÉS
 • Jesús, aproximació històrica

  José Antonio Pagola Elorza
  690 pàgines

  Jesús. Aproximació històrica parteix de la investigació més recent i sòlida per apropar-nos a la persona de Jesús combinant el rigor històric amb una clara i assequible presentació. L’autor s’esforça per captar l’impacte que Jesús provocà en els seus

  VEURE MÉS
 • Crits de dolor... no els sentiu?

  Sefa Amell Comas
  184 pàgines

  Des de la Bíblia les dones interpel·len la Història.

  VEURE MÉS
 • La caritat en la veritat

  Benet XVI
  138 pàgines

  Caritas in veritate –La caritat en la veritat– és la tercera encíclica del papa Benet XVI. Es tracta d'un text de contingut social, la primera encíclica sobre la situació del món en l'època d

  VEURE MÉS
 • Històries i personatges

  Josep Otón Catalán
  112 pàgines

  Històries i personatges és un recorregut pels relats bíblics referents a Abraham, Isaac, Jacob, Josep i Moisès per posar de manifest la sintonia existent entre aquestes narracions tan antigue

  VEURE MÉS