• Glosses del Dr. Tarrés

    Pere Tarrés Claret
    360 pàgines

    Són un enfilall de petits estudis i reflexions sobre temes vius que encara avui molts d'ells continuen essent actuals. Tots hi trobarem el testimoni de com vivia i treballava la joventut d'una dècada difícil.

    VEURE MÉS